MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP MODULE 1

HỆ ĐIỀU HÀNH

 1. Bốn lựa chọn nào dưới đây là chức năng của Hệ điều hành?( chọn 4)
 1. Quản lý quá trình( process management)
 2. Quản lý kết nối hệ thống mạng Lan( Lan connection)
 3. Quản lý kết nối internet( internet connection)
 4. Quản lý bộ nhớ( memory management)
 5. Quản lý hệ thống lưu trữ( storage Management)
 6. Giao tiếp với người dùng( user interactinon)

 

 1. Thực hiện thao tác để hiển thị thông tin về phiên bản Windows đang sử dụng, Service pack nào đã được cài đặt và tốc độ của bộ xử lý. Để nguyên màn hình sau khi thực hiện
 1. Windows key+pause
 2. Start menu- computer- system properties
 3. Start menu- control panel- system and security - system
 4. Start menu- right click computer option- properties

 

 1. Lựa chọn nào dưới đây thuộc về trách nhiệm quản lý của hệ điều hành?
 1. Các nguồn tài nguyên, phần cứng, phần mềm của hệ thống
 2. Các phần mềm ứng dụng đã được cài đặt và khả dụng
 3. Các phần mềm tiện ích đã đượcc cài đặt và khả dụng
 4. Các trình duyệt đã sử dụng để duyệt Internet

 

 1. Chính sách nhóm được thường được áp dụng cho đối tượng nào?

 

 1.  Chỉ ra định nghĩa đúng về bản cập nhật Service Pack?
 1. Bao gồm toàn bộ những bản cập nhật về bảo mật cũng như tính năng dành cho hệ điều hành Windows
 2. Chỉ ban gồm những bản cập nhật về bảo mật cho hệ điều hành Windows
 3. Cung cấp giải pháp bảo mật cho máy tính
 4. Là một chương trình diệt virus

 

 1. Các tùy chọn nào dưới đây là lợi ích khi cập nhật một phần mềm ứng dụng ?( chọn 3)
 1. Bổ sung các điều khoản có lợi cho người sử dụng
 2. Tăng cường bảo mật
 3. Khắc phục các lỗi của phần mềm
 4. Phần mềm được tăg cương các tiện ích hoặc tính năng
 5. Loại bỏ những công cụ hoặc tính năng mà người dùng không sử dụng

 

 1. Điều gì xảy ra khi một máy tính được cài đặt ở chế độ Hiberate?
 1. Máy tính được đăng xuất nhưng các chương trình vẫn đang chạy
 1. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ RAM và tắt hệ thống
 2. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong đĩa cứng và tắt hệ thống
 3. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ RAM và trong đĩa cứng và tắt hệ thống

 

 1. Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khỏan khác trên máy tính
 1. Log off
 2. Lock
 3. Sleep
 4. Switch user
 5. Hibernate

 

 1. Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành( chọn 6)
 1. Windows 7
 2. Linux
 3. Android
 4. Microsoft office
 5. Ubuatu
 6. Macintosh osx
 7. Fedora
 8. Adobe acrobat

 

 1. Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đâu là đúng nhât?
 1. Log off
 2. Lock
 3. Hibernate
 4. Sleep

 

 

TỆP TIN VÀ THƯ MỤC

Chức năng dùng để tạm thời đóng cửa sổ ứng dụng hiện tại: Minimize

 1. Lệnh nào dưới đây cho phép di chuyển tập tin/ thư mục từ vị trí này đến vị trí khác?
 1. Send to
 2. Move to folder
 3. Copy
 4. Paste
 5. Delete
 1. Các lệnh/menu/ shortcut/ thao tác nào trên màn hình Windows Explorer cso thể được sử dụng để sao chép hoặc di chuyển tập tin/ thư mục( chọn 5)
 1. Tools
 2. View
 3. Edit
 4. File
 5. Organize
 6. Ctrl+x
 7. Ctrl+c
 8. Right click mouse

Phần cứng máy tính

 

 1.  các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau với nhau nhau được gọi là gì?
 1. Bus
 2. Cable
 3. Expansion slot
 4. Bandwidth

 

 1. Netbook có các đặc điểm sau

Hạn chế:

 • kích thước màn hình và bàn phím nhỏ, trọng lượng nh
 • bộ xử lý sử dụng điện năng thấp nên tuổi thọ pin kéo dài
 • tính năng đồ họa tích hợp nên hạn chế đồ họa chuyên sâu
 • dung lượng RAM và HDH thấp
 • ổ CD/DVD kết nối thông qua cổng USB

Ưu điểm: tính tiện lợi và lưu động cao

 

 1. đặc điểm của RAM: Cung cấp lưu trữ tạm thời, dễ bay hơi

 

 1. RAM máy tính được cắm vào đâu? Mainboard

 

 

 1. biện pháp vật lý để bảo vệ ổ đĩa cứng? để xa nam châm

 

 1. phát biểu nào sau đây là đúng?
 1. Megabits được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet. Megabytes được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 1 Megabyte=8 megabits
 2. Megabytes được dùng để mô tả tốc độ kết nối của internet. Megabits được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 1 megabyte=8 megabits
 3. Megabits được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet. Megabytes được dùng để môt tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ, 8 megabyte= 1 megabits
 4. Megabytes được dùng để mô tả tốc độ kết nối với internet, Megabits được dùng để mô tả dung lượng của tập tin hoặc không gian lưu trữ. 8 megabyte= 1 megabits

 

Bảng điều khiển

 1. Chức năng trong bảng điều khiển được sử dụng để thay đổi chủ đề của màn hình Desktop là : Personalization

 

 1. Tùy chọn cho phép thiết lập( settings) hệ thống và phần cứng để quản lý về việc sử dụng nguồn năng lượng cho máy tính là: Power plan

 

 

 1. Để thay đổi màu sắc của đường viền cửa sổ, ta phải chọn chức năng Windows Color

 

 1. Trên màn hình Deskop khu vực cần click để thay đổi ngày giờ hiện tại: Task notification (vùng thông báo có chứa đồng hồ và lịch)

 

 1. Những công cụ của hệ thống( system tools) nào có thể được áp dụng cho ổ đĩa cứng:
 1. Backup
 2. Disk cleanup
 3. Disk defragmenter
 4. Compress drive

 

 1. Chức năng nào thường được sử dụng để cài đặt, hủy cài đặt, cài đặt lại phần mềm trong windows: Bảng điều khiển

 

 1. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để Install, uninstall và reintall một ứng dụng trong control Panel

Phần mềm máy tính

 

 1. Chỉ ra phát biểu đúng về phần mềm
 1. USB và CDS
 2. Các thiết bị ngoại vi được kết nối tới máy tính
 3. Tập các lệnh cho máy tính thực hiện
 4. Bô nhớ truy cập ngẫu nhiên
 1. Một tập hợp các chỉ thị( lệnh) nhằm hướng dẫn cho máy tính thực hiện một( nhiều) tác vụ nào đó được gọi là: chương trình
 2. Tên cho một đoạn mã cho phép các thiết bị ngọa vu giao tiếp với máy tính được gọi là gì? Driver
 3. Phần mềm chia sẻ( shareware) được xem là phần mềm độc quyền được cung cấp miễn phí cho người sử dụng trên cơ sở thử nghiệm và thường bị hạn chế các chức năng, các tiện ích, nó được cung cấp như một bản Demo
 4. Hãy nêu 3 lợi ích của việc sử dụng giấy phép Site, Volum và Unlimited
 1. Giá cả
 2. Hiệu năng
 3. Cài đặt
 4. Cập nhật
 5. Chức năng
 1. Những bước nào cần được thực hiện khi một phần mềm ứng dụng liên tục xẩy ra vấn đề liên tục?( chọn 2)
 1. Xóa ứng dụng
 2. Cài đặt lại ứng dụng
 3. Gỡ bỏ ứng dụng
 4. Thay thế bằng phần mềm ứng dụng khác
 1. Phát biểu nào dưới đây nói về lệnh Undo là đúng nhất?
 1. Nó khôi phục các hành động gần đây nhất
 2. Nó lặp đi lặp lại các hành động gần đây nhất
 3. Nó xóa các hành động gần đây nhất
 4. Nó đảo ngược hành động gần đây nhất
 1. Các tùy chọn nào dưới đây là lợi ích khi cập nhật một phần mềm ứng dụng( chọn 3)
 1. Bổ sung các điều khoản có lợi cho người sử dụng
 2. Tăng cường bảo mật
 3. Khắc phục các lỗi của phần mềm
 4. Phần mềm được tang cường các tiện ích hoặc tính năng
 5. Loại bỏ những công cụ hoặc tính năng mà người dùng không sử dụng
 1. Các tùy chọn nào dưới đây là đúng khi chạy chương trình Windows Disk Cleanup trên ổ đĩa cứng?( chọn 5)
 1. Kiểm tra ổ đĩa( check now)
 2. Làm trống Recycle Bin
 3. Chống phân mảnh các tập tin( Defragment)
 4. Xóa các tập tin tạm thời sinh ra khi sử dụng Internet Explorer hoặc khi cài đặt các ứng dụng
 5. Xóa các Log Files phát sinh trong quá trình cài đặt các ứng dụng
 6. Cho phép người dùng chọn tập tin để xóa
 7. Tính toán không gian đã sử dụng và không gian trống trên đĩa
 1. Giáy phép phần mềm là tóm tắt trong các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối( EULA- End User License Ageement) thường sẽ hiển thị khi cài đặt phần mềm, và vạch ra các điều khoản cũng như nguyên tắc để sử dụng phần mềm một cách hợp pháp. Tuy nhiên có một giới hạn không được bao gồm trong tất cả các thoải thuận cấp phép. Đó là gì?
 1. Sao chép phần mềm cho nhiều người khác
 2. Cài đặt phần mềm trên nhiều máy tính
 3. Hiệu chỉnh bất kỳ phần nào của phần mềm
 4. Số giờ sử dụng phần mềm trong ngày
 1. Phát biểu nào dưới đây nói về phần mềm đúng nhất?
 1. Là một đoạn chương trình cho phép thiết bị giao tiếp được với máy tính
 2. Là các chương trình được cài đặt trong ROM
 3. Là nhưng thông tin được lưu trữ trong RAM
 4. Là một tập hợp các chỉ thị( lệnh) nhằm hướng dẫn cho máy tính thực hiện một/ nhiều tác vụ nào đó

Xử lý sự cố

 1. Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo( không phản hồi), chương trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên
 1. Task manager
 2. Kill manager
 3. Process manager
 4. Windows manager

 

 1. Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn( có đề là từ lớn đến nhỏ)

Bit

Byte

Kilobyte

Megabyte

Gigabyte

Terabyte

Perabyte

 

 1. Ghép nối cho phù hợp
 • Thiết bị đầu vào: chuột, chuột cảm ứng, bàn phím
 • Thiết bị đầu ra: loa, máy in, màn hình
 • Vừa là thiết bị đầu vào, vừa là thiết bị đầu ra: màn hình cảm ứng
 • Không phải là thiết bị đầu vào, cũng không phải thiết bị đầu ra: CPU
 •  
 1. Trên màn hình Desktop có file ảnh có tên là Xyz.jpg. Yêu cầu hãy đưa file ảnh xyz. Jpg vào file nén( zip) trên Destop và đổi tên file nén abc.zip( yêu cầu giữu nguyên file xyz. Jpg)

 

Kích chuột phải- chọn send to- chọn compressed (zipped) folder, sau đó đánh tên abc rồi nhấn phím enter

 1. Hãy tạo một biểu tượng( shortcut) trên màn hình Desktop để đi đến thư mục Documents

Kích chuột phải, chọn New, chọn Shortcut, sau đó bấm vào Browse tìm đường dẫn đến thư mục Documents rồi chọn Ok, chọn Nexr và Finish

 

 1. Thiết lập tính năng Enhace Pointer precision cho tất cả các kiểu chuột (giữ nguyên các mặc định khác)

Chọn start/ control panel

Đổi view by thành small icons( chức năng Hardware and sound bị khóa và không thể chọn). chọn Mouse, chuyển sang thẻ Pointer options, kích chọn vào ô Enhance Pointer Precision, chọn Ok

 1. Trên màn hình Desktop có file ảnh xyz.jpg. yêu cầu thay đổi kích thước ảnh với độ rộng 600 điểm, chiều cao 800 điểm và lưu với tên file là abc.jpg trong thư mục Documents

Kích chuột phải vào biểu tượng File xyz. Jpg. Chọn opend with, chọn paint, chọn biểu tượng resze, kích chọn vào ô Pixels, đổi chiều rộng thành 600( chiều cao tự động đổi thành 800), chọn ok

Vào biểu tượng vuông, chọn save as, chọn thư mục Document

Đánh đúng tên file là abc trong mục file name

   Chọn save để lưu.( chú ý nếu trên thanh địa chỉ không phải là thư mục Desktop thì cần chọn lại cho đúng)

 1.     Sắp xếp các bước thực hiện copy một file từ thư mục chứ file nguồn đến thư mục đích( yêu cầu giữ nguyên file gốc ở thư mục nguồn), sau đó mở file ở thư mục đích
 1. Chuyển đến thư mục thứ nhất và mở nó
 2. Nhấn chuột phải vào sample file 1 và chlick copy trên menu tắt
 3. Mở thư mục thứ 2 và mở nó
 4. Nhấn chuột phải vào vùng trống trong thư mục paste trên menu tắt

 

 1. Hiển thị thông tin phiên bản hệ điều hành đang sử dụng và các dịch vụ đi kèm và mở cửa sổ đó

Chọn start, control panel, chọn system and security ( chức năng đổi view by thnahf small icons bị khóa và không thể thay đổi) chọn View amount of Ram and Processor speed trong mục System

 1. Hiển thị cửa sổ chi tiết thông tin bằng Windows Experience Index

Vào start- nhấn chuột phải vào Computer, chọn Properties

Bấm vào liên kết Windows experience index

 1. Cấp quyền đọc/ ghi cho người dùng IC3GS4 tạ thư mục C:// validation( lưu ý trong ổ C chưa có thư mục Validation)

Tạo thư mục Validation: khởi động Windows exploer, chọn ổ C kích chuột phải vào vùng trống trong ổ c, chọn new, chọn folder. Đánh tên Validation, bấm enter

 

Phân quyền:

Cách 1: kích chuột phải vào thư mục Validation, chọn Propeties, chọn security, chọn người dùng là IC3 GS4

 

Kích chọn vào ô Read và ô Write

Chọn ok

Cách 2: kích chuột phải vào thư mục Validation, chọn Share With, chọn mục Specifi people đánh tên IC3GS4 vào hộp xuất hiện, nhấn nút Add. Nhấn chuột vào hộp chọn bên cạnh tên là Peter chọn Read/ Write

ok

 1. Tắt Internet Explorer đang Not Respondinh bằng Task Manager (không được dùng phím Ctrl-alt-del)

Màn hình đang ở cửa số Processes task Manager rồi

Chuyển sang thẻ APPlications

Chọn Internet Explorer

Chọn End Task

 1. Không đóng các cửa sổ đang mở, Khóa màn hình Desktop về chế độ chờ

Nhấn nút start

Chọn mục Lock trong hộp thoại chọn tắt máy

 1. Chuyển đổi tài khoản đang sử dụng snag tài khoản có tên alf Jim và đăng nhập vào với mật khẩu 666593 mà không đóng bất cứ chương trình nào của người sử dụng hiện đại. ( không sử dụng tổ hợp phim CTR+alt+del)

Chọn Start chọn switch user, chọn Jim, đánh mật khẩu là 666593 và bấm Enter hoặc bấm nút có biểu tượng

 1. Sự khác nhau giữa Sram, vram và dram

Dram là Dynamic RAM( RAM động). phần lớn các loại bộ nhớ ram ngày nay là dram đây là loại ram chậm nhất và rẻ nhất. loại ram này yêu cầu phải liên tục được làm tươi ( nên được gọi là dram)

Sram là static Ram( ram tĩnh) được sử dụng làm bộ nhớ Cache của Cpu. Sram không yêu cầu phải làm tươi như dram. Sram được sử dụng làm bộ nhớ đếm để giao tiếp giữa ram và cpu, nó nhanh và đứt hơn so với dram

. VRAM là video RAM được sử dụng trên card video, gần tương tự như Dram nhưng nó cho phép đọc và ghi đồng thời tại một thời điểm , Vram đắt hơn Dram

 1.     Khi máy tính đang chạy nếu nghe thấy tiếng ù ù( lạo xạo) bất thường thì đó là hiện tượng gì sâu đây:

Ổ đĩa cứng sắp hỏng

Ram sắp hỏng

 

Quạt gió sắp hỏng…

 1. Khi khởi động máy nếu nghe thấy tiếng tít tít thì đó là hiện tượng gì sau đây

ổ đĩa cứng hỏng

Ram hỏng

Quạt gió hỏng

Nguồn điện hỏng

 1. Khi khởi động máy nếu không nghe thấy tiếng quạt gió kêu thì đó là hiện tượng gì sau đây

ổ đĩa cứng hỏng

ram hỏng

nguồn điện hỏng

 1. Điều gì xảy ra khi đưa máy tính về trạng thái Sleep

Máy tính được đặt vào trạng thái tiêu thụ ít năng lượng vì vậy người dùng có thể quy lại làm việc nhanh chóng

 1. Ghép loại cáp và thiết bị kết nối

Parallel cable ATA: ổ đĩa cứng (hard disks)

Ethernet Cable (dây mạng): Lan card (card mạng Lan)

HDMI cable: Blue Ray Player (đầu đĩa Blue ray)

USB cable: extermal hard drive( ổ đĩa cứng gắn ngoài)

 1. Ghép các vấn đề máy tính với chuẩn đoán lỗi phần cứng phù hợp nhất

Không có tiếng quạt kêu: lỗi bộ nguồn

Màn hình hiện lỗi “no signal”: video failure( lỗi video)

Nghe tiếng kêu beep: motherboard failure (mainboard lỗi)

Có tiếng kêu lạo xạo: drive failure (ổ đĩa lỗi)

 1. Đặc tính nào của cả Sam, dram làm mất tất cả dữ liệu khi tắt nguồn

             Volatile (bôc hơi)

 1. Hệ điều hành có thể quản lý được gì

Các tài nguyên phần cứng và phần mềm của hệ thống

 1. Hai hạn chế của máy Netbook là gì

Kích thước màn hình

Dung lượng lưu trữ

 1. 3 mệnh đề là đúng khi chạy trình disk cleanup trên 1 ổ đĩa

Nó cho phép người dùng xóa những file tạm

Nó cho phép người dùng chọn các mục được xóa

Nó sẽ tính toán tổng dung lượng mà có thể tiết kiệm được

 1. 3 công cụ hệ thống áp dụng đối với ổ đĩa

Sao lưu( backup)

Dọn dẹp ổ đĩa (disk cleanup)

Chống phân mảnh ổ đĩa( disk deffregmentter)

 1. Tạo shortcut( biểu tượng gọi tắt) liên kết đến thư mục Pictures và đặt tên shortcut là File ảnh

Vào menu Start- nhấp chuột phải vào mục Pictures, chọn send to/desktop

Nhấn chuột phải vào biểu tượng Picture shortcut trên Desktop, chọn mục Rename

Đánh tên file ảnh đặt tên cho shortcut rồi nhấn enter

 1. Ghép nối các thành phần với định nghĩa đúng của nó

Thanh tiêu đều( title bar): khu vực trên cùng của cửa sổ hiển thị tên tệp và tên chương trình

Cửa sổ tài liệu( document window): khu vực đặt các thông tin soạn thảo

Thanh cuộn( scroll bar) khu vực chứa các điều khiển để di chuyển lên xuống qua các văn bản

Thực đơn menu: khu vực chứa các mục liên quan đến việc quản lý tệp tin( file) chỉnh sửa editing, tệp tin( file), chỉnh sửa( editing) hiển htij view hay trợ giúp help

 1. Công cụ quản lý nào nên được sử dụng nếu một chương trình bị khóa( treo)

Task manager

 1. Cái gì đưa ra những chỉ dẫn để CPU liên lạc với các thiết bị được yêu cầu khi ta bật máy

Bios hệ thống

 1. Thay đổi kích thước file ảnh Image. Jpg trên Desktop về kích thước 800X600 và lưu thành file mới trên Desktop với tên là New Picture mà không xóa đi file cũ

Nhấn chuột phải vào file Image.jpg, chọn mục edit

Nhấn nút Resize trên cửa sổ Paint

Chọn mục Pixel, đánh 2 số là 800 và 600 lần lượt vào 2 mục Horizontal và Vertical. Nhấn ok

 

Vào biểu tượng ô vuông chọn save as

Đánh đúng tên file là new picture, trong mục file name, chọn save để lưu, chú ý nếu trên thanh địa chỉ không phải là thư mục Desktop thì cần chọn lại cho đúng

 1. Ghép chương trình với mục đích sử dụng chúng

Access: tạo và quản lý  các cơ sở dữ liệu

Excel: tọa và tổ chức các dữ liệu biểu đồ và đồ thị

Powerpoint: tạo và trình chiếu các thông tin

Word: tạo các báo cáo thưu và các văn bản giao dịch khác

 1. Một cửa hàng nhỏ cần quản lý các thông tin bán hàng bao gồm các thông tin về khách hàng như tên, điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán, thông tin về hàng hóa và các giao dịch mua hàng, phần mềm nào sẽ hiệu quả nhất để làm việc này?

Acces

Word

Powerpoint

One note

 1. Kéo thả chương trình và loại file tương ứng

Word: docx. Txt. Rtf

Excel: xlsx. Csv

Powerpoint: pptx, potx

Ppsx

Ane note: one

 

 1. Hai việc nên làm khi một chương trình thường xuyên gặp trục trặc

Gỡ bỏ

Cài đặt lại phần mềm

 1. Định nghĩa chính xác nhất về phần mềm?

Tập các chỉ dẫn để máy tính chạy và đứa ra kết quả

Rom

Thiết bị ngoại vi kết nối với máy tính

Thiết bị lưu trữ

 1. Công cụ nào cho phép cài đặt, gỡ bỏ và cài đặt lại phần mềm

Control panel

Desktop

ổ đĩa cứng

quản lý trình điều khiển

 1. Giấy phép người dùng cuối (eula-end user license agreement) gồm 2 thành phần nào dưới đây?

Yêu cầu với người dùng cuối và giáo viên sử dụng chương trinh

Tác giả và nhà sản xuất chương trình

Các nhà phân phối phần mềm và công tu sử dụng chương trình

Người nắm quyền của phần mềm và người dùng cuối

 1. Hiển thị cửa sổ cho biết phiên bản hệ điều hành đang được cài đặt trên máy tính, tốc độ CPU, dung lượng RAM sau đó đóng cửa sổ lại

Vào start, nhân chuột phải vào computer, chọn Properties

Nhấn nút đóng cửa sổ x

 1. Điện thoại thông minh( smartphone) cho phép chỉ dẫn từ

Người dùng

ổ đĩa cứng

máy tính

bộ nhớ ram

 

 1. ba ưu điểm của giấy phép phần mềm theo site, volumm hoặc không giới hạn?

Giá thành

Cập nhật

Chức năng

Cài đặt

Hiệu ứng

 1. Hiển thị các biểu tượng trên Desktop ở dạng biểu tượng nhỏ và tự động sắp xếp các biểu tượng

Nhấn chuột phải vào vùng trống trên desktop chọn View/ small icons

Nhấn chuột phải vào vùng trống trên Desktop chọn View/ auto arrange icons

 1. Sự khác nhau cơ bản giữa shutdows, hibermate và sleep

Shutdown không lưu trạng thái hiện tại của máy tính và tắt nguồn

Hibermate lưu trạng thái hiện tại của máy tính và giảm triệt để sự tiêu thụ điện

Sleep lưu trạng thái  hiện tại của máy tính và giảm việc tiêu thụ điện nhưng không tắt nguồn

 1. Cái gì không phải là khu vực bị giới hạn trong phần lớn các giấy phép sử dụng?

Bản quyền phần mêm

Số giờ sử dụng trong ngày

Cài đặt phần mềm trên các máy tính

Chuyển giao phần mêm cho người dùng khác

 1. Đâu là thứ tự đúng để kiểm tra thủ công các bản cập nhật của hệ điều hành Windows 7?

Start- control panel- programs- programs and features

 1. Điểm khác nhau cơ bản giữa Ram và ổ cứng

Ram có đặc tính bốc hơi, nghĩa là nó không thể lưu thông tin khi tắt máy, ổ đĩa cứng không bị “bốc hơi” nghĩ là nó có thể lưu trữ thông tin trong bộ nhớ sau khi tắt máy

 1. Phần mã cho phép thiết bị ngoại vi giao tiếp với máy tính gọi là gì

Trình điều khiển (driver)

 1. Ghép nối các từ khóa với định nghĩa đúng

Adware: phần mềm hiển thị quảng cáo trong một cửa sổ popup

Spam: các email làm phiền và không mong muốn

Phising: cố gắng lấy trộm các thông tin của bạn qua một email có vẻ như đáng tin

Virus: một kiểu tấn công độc hại thông qua các file được tải về hoặc fiel đính kèm Email

Spyware: một phần mèm bí mật đánh cắp thông tin mà người dùng không cho phép và không hề biết

 1. chọn phương án phù hợp các vấn đề về máy tính với các chuẩn đoán phần cứng hiệu quả nhất

ầm ầm hoặc ù tiếng ôn

Hỏng hóc ổ đĩa

Không có tiếng ồn của quạt

Hỏng hóc cung cấp điện năng

Nghe tiếng bíp

Hỏng hóc bo mạch

“không có hiển thị” báo lỗi hiển thị

Lỗi video

 

 1. chính xác phù hợp cáp với thiết bị

Cáp Ethmet

Thẻ Lan

Cáp usb

ổ cứng gắn ngoài

Cáp ATA song song

Đĩa cứng

Cáp HDMI

Người chơi blue ray

 1. loại bộ nhớ nào làm cả Sram và dram mất tất cả dữ liệu của mình khi nguồn điện bị tắt
 1. khả biến
 2. tạm
 3. dùng một lần
 4. không khả biến
 1. điều gì sẽ xảy ra khi một máy tính được đưa vào chế độ Sleep( ngủ)
 1. phiên làm việc được lưu lại và máy tính bị tắt
 2. máy tính bị khóa nhưng tất cả chương trình vẫn chạy
 3. máy tính được tắt và tất cả các chương trình đóng
 4. các máy tính được đưa vào trạng thái năng lượng thấp( tích kiệm pin) do đó người dùng có thể tiếp tục công việc một cách nhanh chóng
 1. đâu là một hệ điều hành chịu trách nhiệm quản lý?

a . trình duyệt web được sử dụng cho việc lướt web

                        b. Phần mềm trình chiếu có sẵn

 1. Phần mềm xử lý văn bản có sẵn( phần mềm xử lý từ có sẵn để sử dụng
 2.  Các phần cứng và phần mềm nguồn tài nguyên của hệ thống( phần cứng và các nguồn phần mềm của hệ thống)
 1. Hai nhược điểm của việc sử dụng một chiếc netbook là gì?
 1. Tính di động
 2. Kích thước  màn hình
 3.  Thời gian khởi động
 4. Khả năng lưu trữ
 1. Thiết bị được thiết kế tốt nhất cho việc cho sự kiện lợi và tính di động?
 1. Máy tính xách tay
 2. Máy chủ
 3. Netbook
 4. Máy tính để bàn
 1. Ba câu đúng khi chạy một đĩa dọn dẹp Window trên một ổ đĩa
 1. Nó sẽ chống phân mảnh đĩa
 2. Nó giành cho phép ng dùng loại bỏ các tập tin tạm thời
 3. Nó giành cho phép người dùng chọn các tập tin bị xóa
 4. Nó giành chiến thắng tính toán các khoảng không gian mà có thể được lưu
 1. Ba công cụ hệ thống được áp dụng cho một ổ đĩa cứng?
 1. Backup
 2. Network scan
 3. Dọn dẹp đĩa( disk cleanup)
 4. Chống phân mảnh đĩa( disk defragmenter)
 1. Đặt các bước sau đây theo thứ tự đúng để sao chép một tập tin vào thư mục khác nhau, trong khi giữ lại bản gốc:

Bước 1: điều hướng đến First Folder và mở nó

Bước 2: nhấp chuột phải vào Sample file 1 và bấm sao chép trên menu chuột phải

Bước 3: điều hướng đến second folder và mở nó

Bước 4: kích chuột phải vào một khoảng trống trong Folder và chọn Paste trên menu chuột phải

 1. Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước sử dụng trong việc tạo ra và đặt tên một thư mục mới trên Desktop của bạn trong Windows

Bước 1: nhấp chuột phải vào một khoảng trống trên màn hình để hiển thị submenu.

Bước 2: chỉ vào new và bấm vào để hiển thị menu con

Bước 3. Làm sang (highlight) và click vào folder

Bước 4. Nhấn từ vào created folder và ấn enter

 1. Chọn phương án phù hợp với mỗi định nghĩa của nó

Cửa sổ tài liệu( document window)

Khu vực hiển thị thông tin đã được viết

Trình đơn( menu)

Diện tích của một màn hình có nội dung liên quan đến kiểm soát của tập tin, chỉnh sửa, xem hoặc giúp đỡ

Thanh tiêu đề (title bar)

Diện tích dài trên đó hiển thị file/ tên chương trình

Thanh cuộn (scroll bar)

Khu vực có chứa các điều khiển để kéo trang lên/ xuống hoặc qua

Lưu ý: sẽ thừa 1 phương án để ghép

Diện tích một dải phía trước sẽ hiển thị số trang, số lượng từ, điều khiển zôm, zem biểu tượng

 

 1. Người quản lý nên được sử dụng nếu một ứng dụng đang bị khóa (bị treo)
 1. kill manger
 2. Task manager
 3. Process manager
 4. Windows manager
 1. Những gì cung cấp hướng dẫn để các CPU để giao tiếp với các thiết bị cần thiết khi máy tính được bật
 1. Hệ thống HAL
 2. Hệ thống BIOS
 3. Hệ thống CMOS
 1.  Phù hợp với các tập tin mở rộng cho chương trình của các loại tập tin

Microsoft word: docx. Txt

Microsoft powerpoint: pptx

Microsoft excel: csv

Microsoft onenote: one

 1. Phù hợp với các chương trình với việc sử dụng của họ:

Excel- tạo và sắp xếp dữ liệu, biểu đồ và đồ thị

Word- tạo các báo cáo, thư từ và các tài liệu kinh doanh khác

Access- tạo và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin

Powerpoint- tạo và trình bày thông tin

 1. Một  công ty nhỏ đang tạo ra một danh sách khách hàng lớn với tên, thông tin liên lạc, thông tin công ty, các chi tiết mua, và dữ liệu giao dịch. Phần mềm Microsofl nào sẽ hiệu quả nhất cho công việc này?
 1. Excel
 2. Access
 3. Onenote
 4. Powerpoint
 1. Phát biểu đúng nhất về định nghĩa phần mềm
 1. Ram
 2. ổ đĩa usb và đĩa cd
 3. các thiết bị ngoại vi kết nối với máy tính
 4. các hướng dẫn cài cho máy tính để thực thi hành( vận hành) và thực hiện
 1. những gì được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại phần mềm trong Windows?
 1. ổ đĩa cứng( hard drive)
 2. màn hình( the desktop)
 3. control panel (bảng điều khiển)
 4. phần mềm ưu tiên (software preferences)
 1. hai bước cần thực hiện khi một ứng dụng phần mềm có vấn đề lên tục
 1. xóa ứng dụng
 2. gỡ bỏ ứng dụng
 3. cài đặt lại ứng dụng
 4. di chuyển ứng dụng ào thùng tái chế
 1. thiết bị có thể thực hiện cả 2 chức năng đầu vào và đầu ra
 1. máy in
 2. chuột
 3. màn hình cảm ứng
 4. ổ cứng ngoài
 1. điện thoại thông minh có thể nhận lệnh chỉ dẫn( bị điều khiển) từ thiết bị nào?
 1. Người dùng (user)
 2. Lưu trữ( storage)
 3. Nguồn cấp điện
 4. Một hệ thống máy tính khác
 1. Hai bên đang tham gia vào end user  license agreement( EULA)
 1. Các tác giả và các nhà sản xuất của chương trình
 2. Người dùng cuối và các giáo viên yêu cầu sử dụng của chương trình
 3. Các nhà phân phối phần mềm và các công ty sử dụng chương trình
 4. Người giữ bản quyền của chương trình và người dùng cuối
 1. Ba lợi thế của một trang web, khối lượng hoặc giấy phép không giới hạn là gì?
 1. Chi phí (cost)
 2. Cập nhật (updates)
 3. Tính năng (features)
 4.  Cài đặt ( installation)
 5. Hiệu suất (performance)
 1. Cái gì giới hạn về lĩnh vực Không bao gồm trong hầu hết các thỏa thuận cấp phép là gì?
 1. Sao chép
 2. Giờ sử dụng mỗi ngày
 3.  Cài đặt phần mềm trên máy tính
 4. Chuyển giao phần mềm cho người sử dụng khác
 1. File nào có chứa thông tin về một cấu hình hệ thống tại một thời điểm cụ thể không?
 1. Restore point( điểm khôi phục)
 2. System event (hệ thống sự kiện)
 3. System restore (hệ thống phục hồi)
 4. Khôi phục dữ liệu
 1.  Nối các mục có hại tới máy tính với định nghĩa của nó

Phần mềm quảng cáo

Phần mềm hiển thị quảng cáo trong cửa sổ pop-up

Thư rác

 

Không mong muốn và gây phiền nhiễu email

Lừa đảo

Spam mà cố gắng để ăn cắp identily của bạn thông qua một tìm kiếm email xác thực

 •  

Có hại tấn công lây lan thông qua tải tập tin hoặc file đính kèm email

Phần mềm gián điệp

Phần mềm thu nhập thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của người dùng hoặc kiến thức

Để trống vì không có phương án để chọn

Phần mềm thu thập thông tin cá nhân của mục đích đăng ký

Để trống vì không có phương án để chọn

Một email từ một nguồn đáng tin cậy

 

 

 1. Các bước để kiểm tra thủ công bản cập nhật cho hệ điều hành Windows 7?
 1. Start- control panel- program- programs and features
 2. Start- control panel- system maintenance- windows update
 3. Start- command propt- programs- programs and features
 4. Start- command prompt- system maintenance- windows update
 1.  Sự khác biêt giữa bộ nhớ Ram của máy tính và ổ đĩa cứng của nó?
 1. Ram là dễ biến đổi, có nghĩa là nó không giữ lại các thông tin trong bộ nhớ sau khi tắt nguồn, một đĩa cứng là không dễ biến đổi, có nghĩa là nó vẫn giữ lại các thông tin trong bộ nhớ sau khi tắt nguồn
 1. Tên cho một mảnh của mã đó cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với một máy tính là gì

Trình điều khiển( driver)

 1. Sắp xếp các đơn vị lưu trữ của máy tính từ nhỏ nhất  đến lớn nhất

Bit- byte- megabyte- terabyte- petabyte

 1.  Phân loại các mục sau đây của phần cứng như các thiết bị đầu vào, đầu ra thiết bị, cả đầu vào và đầu ra devcies, hoặc không phải đầu vào cũng không phải thiết bị đầu ra

Đầu ra: màn hình, máy in

Đầu vào: chuột, chuột cảm ứng, bàn phím

Cả 2: màn hình cảm ứng

Không phải 2 chức năng này: không có phương án nào đúng để ghép

 1.  Sự khác biệt giữa tắt một máy tính, một máy tính ngủ động và đặt một máy tính để ngủ là những gì
 1. Shutting máy tính xuống không lưu trạng thái hiện tại của máy tính và biến mất điện
 2.  Hilbernating máy tính lưu trạng thái hiện tại và làm giảm giá đnags kể điện năng tiêu thụ
 3. Đặt các máy tính để ngủ tiết kiệm các trạng thái của máy giảm điện năng tiêu thụ nhưng không tắt nguồn

 

 1. Tác dụng của nén một tệp tin: tạo ra một tập tin nhỏ hơn
 2. Ba cái thường được bảo gồm trong bản cập nhật cho các ứng dụng phần mềm: sửa lỗi, nội dung phần mềm bổ sung. Tăng cường an ninh (hoặc bảo mật)
 3. Những phần mềm Microsoft là hữu ích nhất dành cho ghi chú cho một lớp học hoặc dự án?
  •  
 4.  Ghép nối phù hợp với các tập tin  mở rộng cho chương trình của các loại tập tin?

Microsoft word: docx, txt

Microsoft power point: pptx

Microsoft excel: csv

Microsoft onenote: one

 1. Các loại hình phần mềm làm cho nó dễ dàng hơn để áp dụng tính toán khác nhau và quản lý dữ liệu tài chính với một lượng nhỏ dữ liệu
 1. Access: một cơ sở dữ liệu
 2. Excel: một bảng tính- trang tính
 3. Power point: một chương trình trình bày
 4. Word: một chương trình xử lý văn bản
 1. Ram được cài đặt ở đâu: bo mạch chủ
 2. Chữ viết tắt Hz trong một bối cảnh phần cứng máy tính

Số lượng các chu kỳ đồng hồ một đơn vị xử lý máy tính có trong một giây

 1. Sự khác biệt giữa bộ nhớ Ram của máy tính và ổ đĩa cứng của nó. Ram là dễ biến đổi, có nghĩa là nó không giữ lại các thông tin trong bộ nhớ sau khi tắt bộ nguồn, một đĩa cứng là không dễ biến đổi, có nghĩa là nó vẫn giữ lại thông tin trong bộ nhớ sau khi tắt nguồn
 2. So sánh giữa megabit với một Megabyte?

Một byte là 8 bit, do đó, một Megabyte là lớn hơn một Megabit 8 lần

 1.  Ghép nối phù hợp với từng kỳ hạn với các định nghĩa chính xác cho thuật ngữ, mỗi học kỳ có thể được sử dụng nhiều hơn 1 lần
 1. Một lọa bộ nhớ máy tính thường không có bộ phận chuyển động và có thể được đọc tuyến tính: ram, ssd
 2. Một biện pháp của chu kỳ xử lý máy tính mỗi giây: ghz
 3. Thường được gọi là “bộ não” của máy tính: cpu
 4. Một kết nối phổ biến cho các thiết bị ngoại vi máy tính và các thiết bị khác: usb
 1. Lệnh gì cho phép một tập tin được lấy ra từ một vị trí và đặt ở 1 vị trí khác: move
 2.  Chọn phương án phù hợp với mỗi định nghĩa của nó( phút 06.20)

Document window( cửa sổ tài liệu): khu vực nơi mà các thông tin bằng văn bản được cài đặt

Menu: diện tích của một màn hình có nội dung liên quan đến kiểm soát của tập tin, chỉnh sửa, xem hoặc giúp đỡ

Title bar( thanh tiêu đề) khu vực có chứa các điều khiển để kéo trang lên/ xuống hoặc qua

Lưu ý: sẽ thừa 1 phương án để ghép: diện tích một dải phía dưới sẽ hiển thị số trang, số lượng từ, điều khiển zoom, xem biểu tượng

 1.  Ba giải pháp để giảm thiểu tác động môi trường
 1. Cải thiện lưu lượng không khí để giảm thiểu sử dụng điện
 2. Cài đặt phần cứng với công nghệ làm mát cải thiện
 3. Giảm điện năng tiêu thụ bằng cách quản lý tùy chọn năng lượng
 1. Tên của các thiết lập phần cứng và hệ thống quản lý mỗi máy tính sử dụng năng lượng là gì?
 1. Power plan
 1. Có 2 bước cần thực hiện khi ứng dụng phần mềm có vấn đề?
 1. Gỡ bỏ cài đặt ứng dụng
 2. Cài đặt lại ứng dụng
 1. Nhưng gì được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ cài đặt phần mềm trong windows?

Control panel( bảng điều khiển)

 1. Những tuyên bố đúng nhất về định nghĩa phần mềm?

Các hướng dẫn cài cho máy tính để thực thi hành( vận hành) và thực hiện

 1. Phù hợp với việc cấp phép với chi tiết phần mềm của họ
 1. Shareware: phân phối với chi phí thấp hoặc không mất phí, nhưng thương yêu cầu thanh toán cho việc truy cấp đầy đủ
 2. freeware: shareware được phân phối bởi các tác giả, không yêu cầu thanh toán, trả phí
 3. public domain: phần mềm bản quyền miễn phí mà không cần điều kiện
 4. licensed software: phần mềm chia sẻ được trả riền và thưởng có những hạn chế đối với việc sử dụng nó
 1. những điện thoại thông minh có thể chấp nhận lệnh từ đâu?( chọn 2)
 1. người dùng
 2. một hệ thống máy tính
 3. lưu trữ
 4. cung cấp điện
 1. cụm từ “tất cả các quyền” áp dụng thế nào đối với phần mềm máy tính?

Chỉ có các công ty bán phần mềm có quyền sao chép, phân phối, hoặc sửa đổi các sản phẩm

 1. đâu là 2 thiết bị máy tính?
 1. Unix
 2. Mac os
 3. Máy chủ
 4. Laptop
 1. Những hành động này sẽ giúp cơ thể bảo vệ thiết bị điều khiển cứng?
 1. Giữ nam châm ra khỏi máy tính
 2. Đặt trường hợp máy tính dưới bàn làm việc để giữu cho nó ra khỏi con đường
 3. Giữ bìa trên hở khe cắm mở rộng về phía sau của vụ án
 4. Giữ cho máy tính rẽ tắt khi nó sẽ không được sử dụng trong ít nhất 2 tuần
 1. Nhưng người quản lý nên đước ử dụng nếu một ứng dụng bị khóa( treo)
 1. Kill
 2. Task manager
 3. Process manager
 4. Windows manager
 1.  Đâu là 3 hệ điều hành
 1. Linux
 2. Android
 3. Windows vista
 4. Microsoft office
 1.  Làm thế nào Windows 7 bản cập nhật có thể được truy cập nếu không được thiết lập để cài đặt tự động
 1. Vào menu start- all programs và windows update
 1. Những tuyên bố là đúng khi hoạt động ở chế độ Safe Mode( an toàn)

Các hệ điều hành tải file cơ bản, dịch vụ và trình điều khiển

 1. Hiện nay phần mềm cài đặt không còn làm việc sau khi nâng cấp hệ điều hành trên một computer. Điều gì sẽ cho phép người dùng  tiếp tục sử dụng một chương trình phần mềm cũ trong một hệ thống không bao giờ điều hành

Program compatibility wizard

 1. Sắp xếp các bước sau đâu trong quá trình loại bỏ một cách an toàn một chương trình máy tính đang chay tại một hệ điều hành windows
 1. Mở control panel
 2. Prgrams and features item
 3. Chọn chương trình và ấn vào gỡ bỏ
 4. Thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn có thể xuất hiện trong hộp thoại hoặc một trình gỡ bỏ
 5. Restart máy tính nếu cần thiết

 

Bình luận

Bài viết khác

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI