Mở lóp bồi dưỡng Microstation

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG MICROSTATION

Sau khi học xong, sinh viên sẽ làm việc thành thạo và hiệu quả với phần mềm Microstation từ quá trình xây dựng dữ liệu đến xử lý, biên tập hoàn thiện một tờ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính bao gồm: nắn ảnh bản đồ quét, thiết kế bảng phân lớp, số hoá và chỉnh sửa dữ liệu, biên tập và in bản đồ.